Pestovanie hrozna a výroba vína pre nás znamená oveľa viac než iba prácu. Je to naše poslanie. V súčasnosti pestujeme hrozno v Strekove na hone Máriavölgy, na rozlohe 1 hektára. Ílovitá až hlinito-pieskovcová pôda týchto oblastí zabezpečuje vynikajúce podmienky pre rast viniča.